Γερμανός ηγούμενος

Υπήρξε ηγούμενος του ορθοδόξου μοναστηριού του Αγίου Γεωργίου Μαγγάνων*, στη Λευκωσία. Συγκρούστηκε περί το 1320 με τον Λατίνο αρχιεπίσκοπο Λευκωσίας Ιωάννη ντελ Κόντε με αποτέλεσμα να διωχθεί από το μοναστήρι του και να δημευθεί ολόκληρη η προσωπική του περιουσία, περιλαμβανομένων των επίπλων και των μαγειρικών σκευών του, συνολικής αξίας 46 χρυσών φλωρινίων, καθώς και ποσόν 222 χρυσών φλωρινίων σε μετρητά.

 

Στα 1322, ο πάπας Ιωάννης KB' διέταξε την επαναφορά του ηγουμένου Γερμανού στο μοναστήρι του. Παράλληλα έστειλε επιστολή στον βασιλιά της Κύπρου Ερρίκο Β' (1285 - 1324) ζητώντας να θέσει υπό την προστασία του τόσο τον ηγούμενο Γερμανό όσο και το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου Μαγγάνων.

 

Το ορθόδοξο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου Μαγγάνων,  επανίδρυσε η Ελένη Παλαιολογίνα, για να στεγάσει σε αυτό φυγάδες κληρικούς, μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453.