Αμυκλαίος

Image

Επίκληση του θεού Απόλλωνα. Απαντάται σε αλφαβητική επιγραφή του 47 π.Χ., γραμμένη σε μαρμάρινη βάση αγάλματος. Βρέθηκε στο Ιδάλιον, όπου υπήρχε ναός του Απόλλωνος. Το επίθετο Αμυκλαίος του θεού σχετίζεται προς τις Αμύκλες της Λακωνίας όπου λατρευόταν ο Απόλλων Αμυκλαίος κατά τον Παυσανία (3.19.6). Σε άλλη επιγραφή, που και πάλι βρέθηκε στο Ιδάλιον, ο Απόλλων αναφέρεται και ως Άμυκλος, επίθετο που και πάλι σχετίζεται προς τις Αμύκλες.