Παύλος άγιος και μάρτυρας

Μνημονεύεται στο Trésor de Chronologie μεταξύ των τοπικών αγίων της Κύπρου. Δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες περί αυτού, κι αναφέρεται μόνο ότι έζησε στην Κύπρο (πιθανότατα κατά τον 8ο μ.Χ. αιώνα) όπου και βρήκε μαρτυρικό θάνατο υπέρ των αγίων εικόνων, κατά τη διάρκεια της μεγάλης έριδας της εικονομαχίας.