Φωκάς άγιος

Σε μερικούς καταλόγους ανευρίσκεται μεταξύ των Κυπρίων αγίων, με ένδειξη ότι εορτάζεται στις 22 Σεπτεμβρίου (Φωκά του ιερομάρτυρος). Ωστόσο είναι άγνωστος στους Κυπρίους χρονογράφους και συναξαριστές.

 

Δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ο άγιος αυτός ήταν πράγματι Κύπριος, ούτε πληροφορίες για τη ζωή και δράση του.