Αποβώμιος

Προσφορά ή θυσία προς μια θεότητα που δεν ετοποθετείτο σε βωμό αλλά καιγόταν στο έδαφος. Κατ' ακολουθίαν, απαντώνται και αποβώμια ιερά.

 

Οι μόνες τέτοιου είδους προσφορές ή θυσίες που μαρτυρούνται κατά την αρχαιότητα, γίνονταν, κατά τον Τάκιτο, προς τιμήν της θεάς Αφροδίτης στην Πάφο. Πιστεύεται όμως ότι αποβώμιες προσφορές ή θυσίες γίνονταν και σε άλλα ελληνικά μέρη.