Ευτύχιος επίσκοπος

Αναφέρεται ως τοπικός άγιος, που διετέλεσε επίσκοπος Σόλων, άγνωστης όμως χρονολόγησης. Τον αναφέρει ο Στραμβάλδι: ‘Sant’ Eutichio, vescovo di Solia.

 

Πιθανώς πρόκειται περί Κυπρίου αρχιεπισκόπου, κατά την εποχή της Φραγκοκρατίας, οπότε η έδρα της ορθόδοξης αρχιεπισκοπής είχε μεταφερθεί στη Σολιά.