Διονύσιος διάκονος

Σύμφωνα προς το λατινικό κείμενο των Πρακτικών της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου στη Χαλκηδόνα, ο διάκονος Διονύσιος αντιπροσώπευσε τον επίσκοπο Χύτρων Φωτεινό στη σύνοδο αυτή, η οποία καταδίκασε το μονοφυσιτισμό.