Απάων

Επίκληση του θεού Απόλλωνος. Μαρτυρείται σε επιγραφή που βρέθηκε στο χωριό Αμαργέτη της Πάφου, όπου ο Απόλλων αναφερόταν ως Απάων Μελάνθιος (βλέπε λήμμα Αμαργέτη, αρχαιολογικός χώρος).