Γαβών επισκοπή

Αναφέρεται από τον αρχιμανδρίτη Κυπριανό ( Ιστορία ...σ. 391) ως πιθανή επισκοπή στην Κύπρο κατά την Πρωτοχριστιανική εποχή. Ο Κυπριανός αναφέρει ότι σε κάποιο αρχαίο νομοκανόνα υπήρχαν σημειωμένες οι μητροπόλεις και επισκοπές της Κύπρου, που ήταν συνολικά 31 (6 μητροπόλεις και 25 επισκοπές) τις οποίες και απαριθμεί. Μεταξύ αυτών αναφέρει και την επισκοπή Γαβών.

 

Ωστόσο ο ίδιος ο Κυπριανός σημειώνει ότι δεν υπάρχει απόδειξη για την ύπαρξη όλων αυτών των εδρών, υπάρχουν όμως επαρκείς μαρτυρίες για τις 14 από τις 31. Μεταξύ των 14 αυτών δεν περιλαμβάνεται η επισκοπή Γαβών.

 

Η επισκοπή Γαβών είναι σήμερα βέβαιο ότι δεν υφίστατο ποτέ στην Κύπρο, όπως δεν υφίσταντο και πολλές άλλες αναφερόμενες. Ο Κυπριανός, καθώς και άλλοι, βασίστηκαν σε λανθασμένη χειρόγραφη παράδοση η οποία, από σύγχυση, είχε θεωρήσει ως κυπριακές αρκετές επισκοπικές έδρες που υφίσταντο εκτός Κύπρου.