Πήγων άγιος

Άγνωστος στους συναξαριστές τοπικός άγιος. Μνημονεύεται από τον μεσαιωνικό χρονογράφο Λεόντιο Μαχαιρά ως ένας των 300 «Αλαμάνων» αγίων της Κύπρου, που είχαν έλθει από την Παλαιστίνη κι ασκητεύσει σε διάφορα μέρη του νησιού. Κατά τον Μαχαιρά, ο Πήγων είχε ασκητεύσει σε περιοχή του χωριού Κούρδακας της επαρχίας Πάφου μαζί με τον άγιο Χριστόφορο:

 

... Εἰς τόν Κούρδακαν ὁ  ἅγιος Πήγων καί ὁ  ἅγιος Χριστόφορος... 

 

Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες για τον άγιο αυτό.