Αγροτέρα

Image

Επωνυμία της θεάς Αρτέμιδος, όπως μαρτυρείται από δίγραφη (συλλαβική και αλφαβητική) επιγραφή της Πάφου, της περιόδου 325- 310 π.Χ. Η επωνυμία αυτή έχει σχέση με την Αρτέμιδα* ως θεά της φύσης στους αγρούς και στα δάση.