Φυλάριος άγιος και επίσκοπος

Image

Αναφέρεται από τον μεσαιωνικό χρονογράφο Λεόντιο Μαχαιρά (Χρονικόν, παρ. 30) ως ἁγιώτατος ἐπίσκοπος Πάφου, χωρίς άλλες πληροφορίες ούτε και χρονολογική ένδειξη. Από διάφορους μελετητές ταυτίζεται προς τον Φιλάγριον*, που αναφέρεται ότι είχε διατελέσει είτε επίσκοπος Σόλων είτε επίσκοπος Κουρίου κι ως μαθητής του αποστόλου Πέτρου (άρα είχε ζήσει κατά τον 1ο μ.Χ. αιώνα).

 

Ο Ι. Τσικνόπουλλος (Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας Πάφου, 1971, σ. 45) μνημονεύει επίσκοπο Πάφου Φυλάριον ή Φιλάγριον, του 4ου μ.Χ. αιώνα, αλλά χωρίς ένδειξη της πηγής στην οποία βασίστηκε. Προφανώς βασίστηκε στο ότι ο Λεόντιος Μαχαιράς αναφέρει τον Φυλάριον μετά τον Κιλίσιον, επίσκοπο του 4ου μ.Χ. αιώνα, και στην ένδειξη αυτή στηρίχθηκε και η Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια (κατάλογος επισκόπων Πάφου). Στην περίπτωση αυτή ο επίσκοπος Φυλάριος (ή ίσως Φιλάγριος) είναι άλλος από τον Φιλάγριον τον 1ου μ.Χ. αιώνα.

 

Οι Χάκκετ-Παπαϊωάννου γράφουν Φιλάριος ή Φιλαρίων, θεωρώντας ότι πιθανώς ταυτίζεται με τον άγιο Ιλαρίωνα τον Νέο, όμως ο άγιος αυτός δεν αναφέρεται ότι είχε διατελέσει ποτέ επίσκοπος Πάφου.

 

Πάντως, αν και ο Φυλάριος Πάφου περιλαμβάνεται στον κατάλογο των τοπικών αγίων της Κύπρου, αγνοείται από τους συναξαριστές.

 

Εφόσον ελλείπουν περισσότερες πληροφορίες, αποδεχόμεθα την αναφορά του Λεοντίου Μαχαιρά, όμως το όλο ζήτημα περί του Φυλαρίου παραμένει αμφίβολο.