Αρσινοείον

Image

Επιγραφή του 3ου π.Χ. αιώνα που βρέθηκε στην Αμπελερή, τοποθεσία στο Δάλι η οποία συνδέεται με τα αρχαιολογικά κατάλοιπα του αρχαίου βασιλείου του Ιδαλίου, μαρτυρεί για ύπαρξη εκεί ενός αρσινοείου. Η επιγραφή αναφέρει:

 

Ἀρσινοεῖο[ν]

ἀνδράσι ἂ[δυτον].

 

Το αρσινοείον ήταν ναός αφιερωμένος στην Αρσινόη, αδελφή και σύζυγο του Πτολεμαίου Β' Φιλαδέλφου, η οποία είχε θεοποιηθεί. Όπως προκύπτει από την επιγραφή, στον ναό αυτό της Αρσινόης απαγορευόταν η είσοδος σε άνδρες.

 

Άλλη επιγραφή που βρέθηκε στον ίδιο χώρο, γραμμένη στη φοινικική γλώσσα, μαρτυρεί για την ύπαρξη κάποιας Amath - osir που ήταν αφιερωμένη στη λατρεία της Αρσινόης ως κανηφόρος. Η δεύτερη αυτή επιγραφή χρονολογείται στο 254 π.Χ.