Αγυάτης

Image

Επίθετο του θεού Απόλλωνα στην Κύπρο. Απαντάται σε κυπριακή αφιερωματική επιγραφή. Πιστεύεται ότι το επίθετο αγυάτης ταυτίζεται με το αγυιεύς, συνηθισμένο στην Ελλάδα επίθετο του Απόλλωνα. Σήμαινε προστάτης των αγυιών, δηλαδή των δημοσίων δρόμων.