Αθανάσιος Α΄

Επίσκοπος Ιακωβιτών (Μονοφυσιτών) στην Κύπρο περί τα μέσα του 13ου αιώνα. Αναφέρεται ότι με άλλους εννιά Ιακωβίτες επισκόπους πήρε μέρος στην εκλογή του Ιγνατίου Γ΄ ως πατριάρχη των Ιακωβιτών, στο μοναστήρι Γαβικαθά, κοντά στη Μοψουεστία της Β. Συρίας, στα 1264. Η συμμετοχή του στην εκλογή αυτή δείχνει την όχι μικρή σημασία αυτού και της Ιακωβιτικής Εκκλησίας στην Κύπρο τότε.