Φώτιος επίσκοπος

Image

Πιθανός επίσκοπος Αμαθούντος και Κουρίου κατά και περί το 1295 (περίοδος Φραγκοκρατίας).

 

Ο Φώτιος μνημονεύεται σε συνοδική πράξη του 1295 ως επίσκοπος Αμαθούντος-Λεμεσού και πρόεδρος Κουρίου. Αναφέρεται ακόμη να έχει εκπροσώπους του στις διάφορες «επαρχίες» της επισκοπικής περιφέρειας Νεμεσού (=Λεμεσού), όπως οικονόμο στην «επαρχία Ἀμαθούντων», εξάρχους και άλλους αξιωματούχους αλλού, περιλαμβανομένης της «επαρχίας Κουρίων».

 

Επειδή η συνοδική πράξη στην οποία μνημονεύεται θεωρείται σήμερα ότι είναι πλαστή, πιστεύεται ότι πιθανόν ο επίσκοπος Φώτιος να μη υπήρξε. Εξάλλου την ίδια εποχή που ο Φώτιος υποτίθεται ότι ήταν επίσκοπος, αναφέρεται αλλού ότι τον θρόνο κατείχε άλλος ιεράρχης, ο Ματθαίος* ή Ματθίας.

 

Είναι, ωστόσο, πιθανό ο Φώτιος να υπήρξε και ν' ανήλθε στον επισκοπικό θρόνο για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Φώτο Γκάλερι

Image