Αφρογένεια

Image

Επίθετο της θεάς Αφροδίτης, που χρησιμοποιήθηκε κυρίως από αρχαίους συγγραφείς. Υποδηλώνει ότι η θεά γεννήθηκε από τον αφρό της θάλασσας. Από αρχαίους συγγραφείς χρησιμοποιήθηκε επίσης για τη θεά και το επίθετο Αφρογενής, καθώς και Αφρογενής Παφία κλπ.