Βαθεία

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου που δεν υφίσταται σήμερα. Σε παλαιούς χάρτες της Κύπρου (όπως ο χάρτης του Abraham Ortelius του έτους 1573) ο οικισμός απαντάται σημειωμένος με την ονομασία Badia (Βαθεία;) κοντά στην πόλη της Κερύνειας και στα νοτιοανατολικά της, στους πρόποδες της οροσειράς του Πενταδακτύλου.

 

Ο χρονικογράφος Γεώργιος Βουστρώνιος (15ος αιώνας) αναφέρει ένα «ποταμό της Βαθείας», αλλά επρόκειτο για τον χείμαρρο που ρέει από την περιοχή του χωριού Φασούλα και εκβάλλει κοντά στην πόλη της Λεμεσού.

 

Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες για τον οικισμό αυτό της επαρχίας Κερύνειας.