Σινά Όρος

Image

Αμιγές ελληνικό χωριό της επαρχίας Λευκωσίας, στη γεωγραφική περιφέρεια της Σολιάς, περί τα 60 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης της Λευκωσίας.

 

Το Σινά  Όρος είναι κτισμένο σε μέσο υψόμετρο 580 μέτρων. Το τοπίο του χωριού είναι διαμελισμένο από το ποτάμιο δίκτυο του Καρκώτη και του ρυακιού Κούρδαλι, παραπόταμου του Ατσά. Το υψόμετρο στα ανατολικά του οικισμού, στην τοποθεσία Μούττη της Μοσφιλερής, φθάνει τα 852 μέτρα.

 

Από γεωλογικής απόψεως, στη διοικητική έκταση του χωριού κυριαρχούν οι διαβάσες, οι γάββροι και οι πλαγιογρανίτες του Οφιολιθικού Συμπλέγματος του Τροόδους. Πάνω στα πετρώματα αυτά αναπτύχθηκαν πυριτιούχα εδάφη.

 

Το Σινά Όρος δέχεται μια μέση ετήσια βροχόπτωση περί τα 530 χιλιοστόμετρα. Στην περιοχή του καλλιεργούνται διάφορα είδη φρουτοδέντρων, εσπεριδοειδή, λαχανικά (κυρίως μπιζέλια, πατάτες και φασολάκια), κουκιά, σιτηρά και λίγα αμπέλια οινοποιησίμων ποικιλιών. Μια μεγάλη έκταση του χωριού καταλαμβάνεται από άγρια φυσική βλάστηση, κυρίως πεύκα, ξισταρκές και μαζιές. Μέρος του κρατικού δάσους Αδελφοί, στα ανατολικά του οικισμού, εμπίπτει στα διοικητικά του όρια.

 

Η κτηνοτροφία είναι πολύ περιορισμένη και διεξάγεται πάνω σε οικιακή βάση.

 

Από συγκοινωνιακής απόψεως, το Σινά Όρος βρίσκεται δίπλα στον δρόμο Λευκωσίας-Τροόδους που το συνδέει τόσο με την πρωτεύουσα όσο και με τα ορεινά θέρετρα του Τροόδους. Από το χωριό Ευρύχου, που βρίσκεται στα βόρειά του, απέχει περί τα 4 χιλιόμετρα, από το χωριό Κακοπετριά, που βρίσκεται στα νότιά του, περί τα 3 χιλιόμετρα, και από την πλατεία του Τροόδους περί τα 20 χιλιόμετρα.

 

Το χωριό γνώρισε πληθυσμιακές αυξομειώσεις. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, οι πλήρεις απογραφές πληθυσμού έχουν ως ακολούθως:

 

Χρονολογία Κάτοικοι
1881 368 
1891 86 
1901 98 
1911 112 
1921 100 
1931 98 
1946 171 
1960 167 
1973 214 
1976 286 
1982 224 
1992 228 
2001 233 
2011 228
2021 232

 

Το χωριό υφίστατο κατά τα Μεσαιωνικά χρόνια με την ίδια ονομασία. Σε παλαιούς χάρτες ανευρίσκεται σημειωμένο ως Sinagora. Η ονομασία του χωριού μας κάνει να θεωρούμε ότι τούτο ήταν αρχικά μετόχι του φημισμένου μοναστηριού της Αγίας Αικατερίνης του  Όρους Σινά, το οποίο υπήρξε κάτοχος αρκετών μετοχίων στην Κύπρο, που περιελάμβαναν και μεγάλη κτηματική περιουσία (βλέπε λήμμα Σινά μοναστήρι και Κύπρος). Δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς υφίστατο στην περιοχή μετόχι του μοναστηριού του Σινά. Πάντως τούτο θα πρέπει να υπήρχε κατά τα Βυζαντινά χρόνια. Το αρχικό μετόχι του Όρους Σινά εξελίχθηκε στη συνέχεια σε οικισμό που κράτησε την ονομασία αυτή: Σινά Όρος (ή και Σιναόρος ή και Σιναόρου).

 

Η εκκλησία του χωριού είναι αφιερωμένη στον άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο.