Αγοραστό

Image

Σε χάρτες της περιόδου της Βενετοκρατίας και μεταγενέστερους, ευρίσκεται σημειωμένος μεσαιωνικός οικισμός που διαλύθηκε και δεν υφίσταται σήμερα. Σημειώνεται ως Agorasto (=Αγοραστό;) στην κεντρική πεδιάδα, βόρεια ακριβώς από το χωριό Voni (=Βώνη). Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες για τον οικισμό αυτό.