Βιλαέτι vilayet το

Image

Ευρείας εκτάσεως επαρχία της Οθωμανικής αυτοκρατορίας η οποία ήταν διαιρεμένη από τον 16ο αιώνα σε 35 - 36 τέτοια, και, κατά καιρούς σε λιγότερα ή περισσότερα. Το κάθε βιλαέτι (που λεγόταν και εγιαλέτι) ήταν διαιρεμένο σε σαντζάκια.

 

Η Κύπρος, μετά την κατάληψή της από τους Τούρκους το 1570 - 71, απετέλεσε αρχικά βιλαέτι που περιελάμβανε κι άλλες περιοχές. Αργότερα υπήχθη στο βιλαέτι των Δαρδανελλίων (Αρχιπελάγους), με έδρα του βαλή (διοικητή του βιλαετιού) το Τσανάκ. Πιο ύστερα έγιναν διάφορες διευθετήσεις.

 

Για λεπτομέρειες βλέπε λήμμα Τουρκοκρατία, καθώς και λήμμα βαλής.