Βουραίοι

Αχαιοί, κάτοικοι της πόλης Βούρας, που αποίκησαν την Κύπρο με αρχηγό τον Κηφέα (βλέπε λήμμα Βούρα).