Βουρτουλισσιά

Image

Λέγεται και βουρδουλισσ'ιά. Ίρις η φλωρεντινή, κοινώς κρίνος. Επιστ. όνομα: Iris florentina. Αγγλικά: Orris root. Οικογένεια: Ιριδιδών. Είδος ίριδας που αυτοφύεται στην Κύπρο μαζί με άλλα συγγενικά του είδη. Είναι φυτό κοσμητικό, αρωματικό και φαρμακευτικό.