Χατζηκυριάκου Γεώργιος

Image

Δασοπόνος, βοτανικός. Γεννήθηκε στον Άγιο Αμβρόσιο της Κερύνειας το 1946. Το 1964 προσελήφθη στο Τμήμα Δασών και το 1969 αποφοίτησε από το Δασικό Κολέγιο Κύπρου. Αφυπηρέτησε από το Τμήμα δασών το 2002 ύστερα από υπηρεσία 38 ετών. Από τα πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας του ασχολήθηκε με τη μελέτη της κυπριακής χλωρίδας. Ωστόσο, μετά το 1985 οι μελέτες τέθηκαν σε συστηματική βάση. Εκτός από τη φωτογράφηση των φυτών δημιούργησε προσωπικό βοτανολόγιο (herbarium), στο οποίο φυλάσσονται πάνω 10.000 αποξηραμένα δείγματα ιθαγενών και επιγενών φυτών (είδη, υποείδη, ποικιλίες, μορφές και υβρίδια) από την Κύπρο και από άλλες μεσογειακές χώρες. Ως αποτέλεσμα αυτής της συστηματικής μελέτης ανακάλυψε και δημοσίευσε 7 είδη και ένα υποείδος, τα οποία είναι νέα για την επιστήμη και ενδημικά της Κύπρου:

 

(α) Centaurea akamantis T.Georgiades & Hadjikyriakou,

(β) Erysimum kykkoticum Hadjikyriakou & Alziar,

) Crypsis hadjikyriakou H. Scholz & Raus,

(δ) Peucedanum kyriakae Hadjikyriakou & Alziar,

(ε) Solenopsis antiphonitis Hadjikyriakou & Hand,

(στ) Teucrium karpasiticum Hadjikyriakou & Hand,

(ζ) Teucrium salaminiun Hadjikyriakou & Hand,

(η) Arum cylindraceum subsp. pitsyllianum Hadjikyriakou, Hand & G. Mans.

 

Τα πρώτα 5 είδη είναι πολύ σπάνια και περιλαμβάνονται στο Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου. Επίσης, εντόπισε και δημοσίευσε σε βοτανικά περιοδικά γύρω στα 35 ιθαγενή και επιγενή είδη, υποείδη και ποικιλίες πρώτης αναφοράς για την Κύπρο. Ακόμα, δημοσίευσε δεκάδες άρθρα και κείμενα σε κυπριακά και ξένα περιοδικά και εφημερίδες.

 

Την περίοδο 1990–1992 δίδαξε στο Δασικό Κολέγιο Συστηματική και Γενική Βοτανική, Γεωλογία, Εδαφολογία, Δασική Αναψυχή και Ζωολογία. Την ίδια περίοδο ετοίμασε τις σημειώσεις της Συστηματικής και Γενικής Βοτανικής καθώς επίσης γλωσσάρια γεωλογικών και ζωολογικών όρων για τους φοιτητές του Δασικού Κολεγίου.

 

Έγραψε τα βιβλία:

 

(α) Η χλωρίδα της Κύπρου μέσα από καταλόγους και πίνακες (1997).

(β) Ενθύμιον Ζωής, η δασοπονία στο χθες: 1899–1960 (2002), έκδοση του Συνδέσμου Δασοπόνων Αποφοίτων του Δασικού Κολεγίου Κύπρου.

(γ) Αρωματικά και Αρτυματικά Φυτά στην Κύπρο από την Αρχαιότητα μέχρι Σήμερα (2007), έκδοση του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τραπέζης Κύπρου (στην ελληνική και Αγγλική).

 

Επίσης, συμμετείχε στη συγγραφή των βιβλίων:

 

(α) Δέντρα και Θάμνοι στην Κύπρο (2002), σε συνεργασία με τους Τάκη Τσιντίδη και Χαράλαμπο Χριστοδούλου, έκδοση Ιδρύματος Λεβέντη (στην Ελληνική και Αγγλική).

) By the Side of the Road (2008) ), σε συνεργασία με την Marvel Christophides, έκδοση του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τραπέζης Κύπρου (στην Αγγλική).

(γ) Το Φλαμούδι, φωτογραφική ξενάγηση, σε συνεργασία με τον Θωμά Ευαγγέλου (2011).

 

Την περίοδο 1999–2002, συμμετείχε στο ερευνητικό πρόγραμμα «Ειδικές Περιοχές Προστασίας (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) στην Κύπρο» και ήταν υπεύθυνος σύνταξης των Τυποποιημένων Δελτίων Δεδομένων για 8 περιοχές της Κύπρου που ήταν υποψήφιες για ένταξη στο Δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 (Natura 2000).

 

Είναι μέλος του Συνδέσμου Δασοπόνων Αποφοίτων του Δασικού Κολεγίου Κύπρου, του οποίου ήταν ο πρώτος πρόεδρος και μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού «Δασοπόνος» που εκδίδει ο Σύνδεσμος. Την περίοδο 1991–1993 διετέλεσε μέλος της Σχολικής Εφορείας του Αγίου Αμβροσίου Κερύνειας και την περίοδο 1993–1997 πρόεδρος.

 

Νεότερα εκδομένα έργα του είναι:

  1. Ποιήματα, Πρώτη προσπάθεια (2013)
  2. Γαρ. Πεζά (2015)
  3. Γαρ. Ποιήματα (2015)
  4. Η πολιτική όπως την αντιλαμβάνεται ένας απλός πολίτης (2015).

Συνεργάστηκε επίσης στη μεγάλη επανέκδοση (και στην αγγλική) του "Ιατροσοφικού" του μοναχού της Μονής Μαχαιρά Μητροφάνη, που εξεδόθη σε ένα ογκώδη τόμο το 2015. Εξεδόθη επίσης, το 2017 η αξιόλογη μελέτη του της "Ιστορίας των δασών της Κύπρου"