Βρυσούλλες

Τοποθεσία στην επαρχία Αμμοχώστου στην οποία κατέφυγαν το καλοκαίρι του 1974 αρκετοί Ελληνοκύπριοι πρόσφυγες, εξαιτίας της τουρκικής εισβολής. Η τοποθεσία εξελίχθηκε αργότερα σε προσφυγικό συνοικισμό που στέγασε τους εκεί καταφυγόντες. Βρίσκεται στα διοικητικά όρια του χωριού Αχερίτου, κοντά στην γραμμή Αττίλα, και θεωρείται τμήμα της γεωγραφικής περιφέρειας των Κοκκινοχωριών (ακραίο βόρειο μέρος). Απέχει 3 χμ. νότια από την κατεχόμενη Αχερίτου.

 

Η έκταση όπου κτίστηκε ο προσφυγικός συνοικισμός είναι τοποθετημένη πάνω στις τέρρα ρόζα, στα προσχωσιγενή εδάφη και στις καφκάλλες, δέχεται δε μια μέση ετήσια βροχόπτωση γύρω στα 350 χιλιοστόμετρα. Για την εγκατάσταση των εκτοπισθέντων, ευθύς μετά την εισβολή επελέγησαν τέσσερις περιοχές στο ελεύθερο τμήμα του χωριού. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, οι πλήρεις απογραφές πληθυσμού έχουν ως ακολούθως:

 

Χρονολογία Κάτοικοι
1976 834 
1982 1.808 
1992
2001 1.646 

 

Ένα μεγάλος μέρος του πληθυσμού προέρχεται από εκτοπισμένους κατοίκους της Αχερίτου.

 

Η γεωργία αποτελεί βασική απασχόληση των κατοίκων του προσφυγικού συνοικισμού Βρυσούλλων. Στο μικρό ελεύθερο τμήμα της Αχερίτου ανορύχθηκαν αρκετές διατρήσεις που συνέβαλαν στην άρδευση αρκετών εκτάσεων με εσπεριδοειδή, λαχανικά, σιτηρά, νομευτικά φυτά και ελιές.

 

Εκτός από τη γεωργία που εξασκείται στο μικρό ελεύθερο τμήμα της Αχερίτου, στον συνοικισμό είναι ανεπτυγμένη σε σχετικά μεγάλο βαθμό η κτηνοτροφία.

Φώτο Γκάλερι