Ασπρόκαβος ακρωτήρι

Image

Άλλη ονομασία του ακρωτηρίου Άσπρον.

 

Ο Ευρ. Ν. Φραγκούδης στο Ἐγχειρίδιον Χωρογραφίας καί Γενικῆς  Ἱστορίας τῆς Κύπρου (1885) εκτός από την ονομασία Φρούριον δίνει και την ονομασία Άσπροι Κάβοι. Κάβος Άσπρος είναι μια άλλη ονομασία του ακρωτηρίου Άσπρον που δίνει και ο αρχιμανδρίτης Κυπριανός.

 

Ο Κ. Μυριανθεύς χρησιμοποιεί την ονομασία Ασπρόκαβος (Γεωγραφία της Κύπρου, Λευκωσία, 1945, σ. 90).