Ψευδάς

Image

Χωριό της επαρχίας Λάρνακας, περί τα 18 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης της Λάρνακας.

 

Ο Ψευδάς είναι κτισμένος σε μέσο υψόμετρο 165 μέτρων, με τα βόρειά του σύνορα να αποτελούν μέρος των διοικητικών ορίων των επαρχιών Λάρνακας -Λευκωσίας. Το τοπίο του είναι λοφώδες και είναι διαμελισμένο από το ποτάμιο δίκτυο του Τρέμιθου, του οποίου η κύρια κοίτη ροής περνά πολύ κοντά στα νότια του οικισμού. Οι ψηλότεροι λόφοι στην περιοχή του χωριού είναι η Σιηννόμουττη (388 μέτρα) που βρίσκεται περί τα 3 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του και το Νέον Αππιδάκι (416 μέτρα) περί τα 2 χιλιόμετρα νότιά του.

 

Από γεωλογικής απόψεως, στη διοικητική έκταση του χωριού κυριαρχούν οι αποθέσεις του σχηματισμού Λευκάρων (κρητίδες, μάργες και κερατόλιθοι) και οι λάβες του Οφιολιθικού Συμπλέγματος του Τροόδους. Πάνω στα πετρώματα αυτά αναπτύχθηκαν ασβεστούχα εδάφη και φαιοχώματα.

 

Ο Ψευδάς δέχεται μια μέση ετήσια βροχόπτωση περί τα 390 χιλιοστόμετρα. Στην περιοχή του καλλιεργούνται τα σιτηρά, τα νομευτικά φυτά, τα εσπεριδοειδή, οι ελιές, οι χαρουπιές και λίγα λαχανικά.

 

Ο Ψευδάς συνδέεται οδικά στα νότια με τον δρόμο Λάρνακας-Καλού Χωριού-Μοσφιλωτής.

 

Πληθυσμός

Το χωριό γνώρισε σχεδόν συνεχή πληθυσμιακή αύξηση από το 1881 μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία οι πλήρεις απογραφές πληθυσμού έχουν ως ακολούθως:

 

Χρονολογία Κάτοικοι
1881 118 
1891 110 
1901 140 
1911 149 
1921 160 
1931 172 
1946 250 
1960 338 
1973 448 
1976 538 
1982 617 
1992 823 
2001 1.025 
2011 1261
2021 1289

 

 

Μετά την τουρκική εισβολή του 1974 ο Ψευδάς δέχτηκε αριθμό Ελληνοκυπρίων εκτοπισμένων. Στην περιοχή του δημιουργήθηκαν συνοικισμοί αυτοστέγασης.

 

Ιστορία- Ονομασία

Το χωριό υφίστατο κατά τα Μεσαιωνικά χρόνια. Επειδή δε φαίνεται ότι οι δυτικοί δυσκολεύονταν να προφέρουν την ονομασία του, παρέλειψαν την πρώτη της συλλαβή, το Ψευ-. Έτσι το χωριό απαντάται σημειωμένο σε παλαιούς χάρτες ως Vda (=Βδας).

 

Όπως και για το χωριό Ψεματισμένος, είναι ασαφές από πού προήλθε η ονομασία Ψευδάς. Πιστεύεται ότι επρόκειτο για το επώνυμο κάποιου πρώτου οικιστή, πιθανότατα κατά τα Βυζαντινά χρόνια.

 

Χρησιμοποιείται (αλλ' όχι επίσημα) ο διαχωρισμός σε Πάνω και σε Κάτω Ψευδάν, που βασικά αποτελεί διαχωρισμό του παλαιού πυρήνα του χωριού από την περιοχή του στην οποία έχουν κτιστεί αρκετά καινούργια σπίτια.

 

Το χωριό διατηρεί, στις παλαιές του οικοδομές, αρκετά στοιχεία της παραδοσιακής λαϊκής αρχιτεκτονικής. Το περιβάλλον του είναι ειδυλλιακό, έτσι που έχει ελκύσει ακόμη και κατοίκους της πρωτεύουσας να κτίσουν σπίτια στον Ψευδά, ή να επιδιορθώσουν παλαιά.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια