Αρναούτης ακρωτήρι

Image

Είναι το δυτικότερο πιο ευδιάκριτο ακρωτήρι της Κύπρου, στο άκρο της χερσονήσου του Ακάμα, στην επαρχία Πάφου. Βρίσκεται στα δυτικά του κόλπου της Χρυσοχούς.

 

Αν και γύρω από τον κάβο Αρναούτη κυριαρχούν οι ασβεστολιθικοί ψαμμίτες, σε απόσταση μικρότερη του ενός χμ. στα δυτικά επιβάλλουν την παρουσία τους οι λάβες. Μια πολύ μικρή έκταση γύρω από τον Αρναούτη είναι ακαλλιέργητη, ενώ πολύ κοντά στο εσωτερικό φυτρώνει, με μια μέση ετήσια βροχόπτωση 450 περίπου χιλιοστομέτρων, πλούσια θαμνώδης φυσική βλάστηση.

 

Οι κύριοι παράγοντες που διαμόρφωσαν το ακρωτήρι Αρναούτη είναι βασικά δυο: (α) το αντίκλινο του Ακάμα που αρχίζει από το ακρωτήρι και, όπως γράφει ο De Vaumas, περνά πάνω από τη σημερινή χερσόνησο του Ακάμα και συνεχίζεται στα νότια της χερσονήσου του Ακρωτηρίου η πτύχωση αυτή είναι το κύριο χαρακτηριστικό της χερσονήσου του Ακάμα, (β) τα σχετικά σκληρά και ανθεκτικά πετρώματα του ασβεστολιθικού ψαμμίτη που εναποτέθηκαν κατά την Πλειστόκαινη γεωλογική περίοδο γύρω από τον κάβο, καθώς και οι λάβες που δεσπόζουν στα δυτικά του Αρναούτη, οι οποίες δέχτηκαν την μεγαλύτερη πίεση της θαλάσσιας διάβρωσης.

 

Ιστορικά στοιχεία

Το εντυπωσιακό ακρωτήρι του Αρναούτη ήταν γνωστό κατά καιρούς με διάφορες ονομασίες, όπως Ακάμας, Άγιος Επιφάνιος ή Κάπο ντε Σαν Πιφάνη. Το μνημονεύει ο Στράβων ο οποίος γράφει πως «Ἀκάμας ἐστίν ἂκρα δύο μαστούς ἒχουσα καί ὓλην πολλήν». Ο Κλαύδιος Πτολεμαίος στο βιβλίο της Γεωγραφικής Υφηγήσεώς του όχι μόνο αναφέρει το ακρωτήρι του Ακάμα αλλά δίνει και τις συντεταγμένες του, γεωγραφικό μήκος 64° 10° και γεωγραφικό πλάτος 35° 30° .

 

Το ακρωτήρι Ακάμας αναφέρεται και από ανώνυμο γεωγράφο στο βιβλίο Σταδιασμός, «ἣτοι περίπλους τῆς Μεγάλης Θαλάσσης». Ο Κυπριανός χρησιμοποιεί τις ονομασίες Ακάμας ή ακρωτήρι Αγίου Επιφανίου ή Κάπο ντε Σαν Πιφάνη. Στα «Ελληνικά, περιγραφή Γεωγραφική, Ιστορική, Αρχαιολογική και Στατιστική της Αρχαίας και Νέας Ελλάδος», που είχε συνταχθεί από τον Ιάκωβο Ρ. Ραγκαβή και εκδοθεί από τον Κωνσταντίνο Αντωνιάδη το 1854 στην Αθήνα, δίνεται το ακρωτήρι με την ονομασία Ακάμας. Οι σύγχρονοι χάρτες δίνουν κυρίως τις ονομασίες Αρναούτης και Ακάμας. Στους μεσαιωνικούς χάρτες αναφέρονται περισσότερο οι ονομασίες Άγιος Επιφάνιος και Ακάμας.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

Φώτο Γκάλερι

Image
Image
Image