Βισκοντάτο

Image

Κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας η περιοχή γύρω από την πρωτεύουσα Λευκωσία, σε αρκετή ακτίνα, ονομαζόταν Βισκοντάτο και είχε δική της χωριστή διοίκηση. Η διευθέτηση αυτή σχετιζόταν ιδίως με την ασφάλεια της ίδιας της πρωτεύουσας και της αποτελεσματικότερης αστυνόμευσης της περιοχής της. Η περιοχή ονομαζόταν έτσι διότι βρισκόταν υπό την άμεση δικαιοδοσία και επίβλεψη αξιωματούχου που ονομαζόταν βισκούντης και ήταν ο αρχιαστυνόμος της Λευκωσίας. Στην περιοχή δικαιοδοσίας του περιλαμβάνονταν και τα διάφορα χωριά που βρίσκονταν γύρω από την πρωτεύουσα. Μερικά από αυτά, που σαφώς αναφέρονται ως ευρισκόμενα στην περιοχή του Βισκοντάτου, δεν υπάρχουν σήμερα.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια