Παλαιοσκούτελλα

Image

Τοποθεσία στην Καρπασία, περί τα 2,5 χμ. περίπου δυτικά του χωριού Γαληνόπωρνη, όπου υφίσταται αρχαιολογικός χώρος των Προϊστορικών χρόνων. Η ονομασία Παλαιοσκούτελλα, προέρχεται από το σκουτέλλιν (σκουτελλικόν) που ήταν πήλινο δοχείο για μεταφορά από τους εργαζομένους μαγειρευμένου φαγητού στα χωράφια.

 

Η περιοχή ήταν κατοικημένη και οχυρωμένη κατά την περίοδο της Μέσης εποχής του Χαλκού. Μελετήθηκαν αρχαίοι τάφοι της περιόδου αυτής, που βρίσκονται στην περιοχή, κι απεδείχθη ότι είχε υπάρξει σοβαρή επίδραση από την απέναντι συροπαλαιστινιακή ακτή. Η αρχιτεκτονική των προϊστορικών αυτών τάφων, που σκεπάζονταν και με χαμηλούς τύμβους από χώμα, φανερώνει τις εξωτερικές επιδράσεις. Η περιοχή βρίσκεται υπό τουρκική στρατιωτική κατοχή από το 1974.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια