Καρπασίαι ή Κάρπασοι νήσοι

Ο Στράβων, στη γεωγραφική περιγραφή της Κύπρου, αναφέρει μικροσκοπικά νησάκια στην ανατολική θάλασσα της Καρπασίας, γράφοντας: ...Πρόκεινται δέ πλησίον αἱ Κλεῖδες καί ἄλλαι δέ πλείους, εἶθ’ αἱ Καρπασίαι νῆσοι, καί μετά ταῦτα ἡ Σαλαμίς...

 

Ο Κλαύδιος Πτολεμαίος αναφέρει επίσης, μετά τις Κλείδες, που βρίσκονται στο ακρωτήρι του Αποστόλου Ανδρέα, τις Καρπάσους νήσους.

 

Ο Στράβων πάλι δίνει και την πληροφορία ότι από την αρχαία κυπριακή πόλη Καρπασίαν πρός τάς Καρπασίας νήσους η στεριά (της χερσονήσου της Καρπασίας) στενεύει σε πλάτος 30 σταδίων (5,5 χιλιομέτρων περίπου).

 

Πρόκειται για τα τρία μικροσκοπικά νησιά που βρίσκονται κοντά στην τοποθεσία «Χελώνες» του Ριζοκαρπάσου˙ το ένα σήμερα λέγεται Άσπρο, ενώ τα άλλα δυο δεν έχουν ονόματα.

 

Ο Στέφανος Βυζάντιος αναφέρει το ένα μόνο από τα τρία αυτά νησάκια (στην ουσία πρόκειται για τρεις μεγάλους βράχους μέσα στη θάλασσα), γράφοντας: ... ἔστι δέ καί νῆσος Καρπασία κατά τήν ἄκραν τήν Σαρπηδόνα...