Ασπρογή - Ασπρογιά

Εξήντα τοπωνύμια απαντώνται σε ολόκληρη την Κύπρο φέροντας την ονομασία Ασπρογιά, ακριβώς λόγω του χρώματος του εδάφους στις ισάριθμες περιοχές. Άλλα τρία τοπωνύμια απαντώνται ως Ασπρογή.

 

Απαντώνται επίσης δεκάδες άλλα τοπωνύμια με πρώτο συνθετικό τους τη χαρακτηριστική λέξη ασπρο- , όπως Ασπρόκαμπος, Ασπροκόλυμπος, Ασπρολαόνα, Ασπρόμαντρα κλπ. ενώ συνολικά σαράντα εννέα άλλες τοποθεσίες φέρουν την ονομασία Ασπρόκρεμμος και άλλες τέσσερις την ονομασία στον πληθυντικό, Ασπρόκρεμμοι.