Σύγκραση φράγμα

Image

Χωμάτινο φράγμα χωρητικότητας 1.115.000 μ3, στην επαρχία Αμμοχώστου. Βρίσκεται περί το ένα χιλιόμετρο βόρεια του χωριού Σύγκραση, στα διοικητικά όρια του οποίου περιλαμβάνεται.

 

Είναι κτισμένο σε υψόμετρο 27 μέτρων πάνω στο ρυάκι Μερίκερος, που πηγάζει από τους λόφους μεταξύ των χωριών  Άγιος Ιάκωβος και Πλατάνι και χύνεται στον κόλπο της Αμμοχώστου.

 

Η κατασκευή του φράγματος έγινε μεταξύ 1966 και 1967. Εχει ύψος 7 μ., μήκος 489 μ., όγκο 63.200 μ3 και επιφάνεια 720.000 μ2. Σκοπός του ήταν η μεταφορά νερού και ο εμπλουτισμός του υδροφόρου στρώματος του Λαπάθους μέσω υφισταμένων λάκκων και η άρδευση σιτηρών της περιοχής. Εξ άλλου κατά την ξηρική περίοδο του χρόνου συνηθιζόταν η καλλιέργεια της λίμνης του φράγματος με εποχιακές καλλιέργειες.

 

Στη θέση του φράγματος βρισκόταν παλαιότερα (από το 1897) κτισμένο άλλο φράγμα, το οποίο εγκαταλείφθηκε το 1941 σαν αποτέλεσμα ρηγμάτων που προκλήθηκαν σ' αυτό. Από το 1941 μέχρι το 1966, που άρχισε η κατασκευή του νέου φράγματος, η λίμνη του παλαιού φράγματος εχρησιμοποιείτο για καλλιεργητικούς σκοπούς.