Φαρίδα

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Ευρισκόταν στην επαρχία της Πάφου, και μάλιστα στην έκταση γύρω από την ίδια την Πάφο, αλλά δεν γνωρίζουμε πού περίπου, εφόσον ο οικισμός δεν απαντάται σημειωμένος σε παλαιούς χάρτες.

 

Η μοναδική περί αυτού πληροφορία προέρχεται από το γνωστό χειρόγραφο Λειμωνίδα, της περιόδου της Βενετοκρατίας. Στο χειρόγραφο αναφέρεται απλώς ότι οικισμός με την ονομασία Farida περιλαμβανόταν μεταξύ εκείνων που ανήκαν, διοικητικά, στο διαμέρισμα του Κτήματος.

 

Ουδεμία άλλη πληροφορία υπάρχει περί του οικισμού αυτού, που πάντως δεν φαίνεται να υπήρξε ποτέ σημαντικός και θα πρέπει να είχε διαλυθεί κατά την περίοδο της Οθωμανικής επί της Κύπρου κυριαρχίας.