Κερέπιν ή Τζερέπιν

Image

Οικισμός στην επαρχία Πάφου που διαλύθηκε κατά τα τέλη του προηγούμενου αιώνα. Bρισκόταν στ’ ανατολικά του χωριού Σκούλλη, κοντά στην όχθη του ποταμού του Σταυρού της Ψώκας, που στην περιοχή εκείνη φέρει την ονομασία Τζ'ερεπιάς (ο) την οποία φαίνεται ότι είχε πάρει από την ονομασία του οικισμού που διαλύθηκε.

 

Σήμερα   υπάρχουν   εκεί   μόνο   λίγα ερείπια από τα εγκαταλειμμένα σπίτια του οικισμού. Σώζεται όμως και η εκκλησία του, αφιερωμένη στον άγιο Ανδρόνικο. Επιγραφή πάνω από τη δυτική είσοδο της εκκλησίας, αναφέρει: ΙΣ ΧΡ ΝΙΚΑ 1716. Κατά το 1716 φαίνεται ότι η εκκλησία είχε επιδιορθωθεί ή ανοικοδομηθεί.

 

Κατά τον Ι.Π. Τσικνόπουλλο (Ιστορία της Εκκλησίας Πάφου, Λευκωσία, 1971, σ. 159), ο οικισμός είχε διαλυθεί για τον φόβο των περιοίκων Τούρκων των χωριών Ευρέτου, Τρεμιθούσα, Σαραμά, Ιστιντζιού, Μελάνδρας και Ζαχαριάς, και οι 80 περίπου οικογένειες που υπήρχαν τότε στο Κερέπιν είχαν μετακινηθεί στα χωριά Χόλη, Γουδί, Γιόλου, Θελέτρα, Στρουμπί, Πολέμι και Στενή. Εξαιτίας της διάλυσης του οικισμού, δημιουργήθηκαν στην περιοχή και οι παροιμιακές φράσεις εγινήκαμεν Κερέπιν και εν να γενούμεν Κερέπιν.

 

Στην εκκλησία του χωριού είχε κάμει γενναία δωρεά ο Γεράσιμος Γ'*, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως από το 1794 μέχρι το 1797, που καταγόταν από την Κύπρο κι είναι γνωστός και ως Γεράσιμος ο Κύπριος. Η δωρεά του πατριάρχη συνίστατο από πολύτιμα ιερά σκεύη που αναφέρονται σε καταγραφή των αντικειμένων της εκκλησίας, που έγινε στις 27 Αυγούστου του 1805:...Ἱερόν ποτίριον καλαένον μέ τά ἀκόλουθά του: 1. καί ἕτερον ποτίριον ἀσιμένον μέ ὅλα του τά ἀκόλουθα χάρις πατριάρχου γερασίμου κωνσταντινουπόλεως...

 

Το ότι ο πατριάρχης Γεράσιμος έκαμε αυτή τη δωρεά σε ένα ναό ενός μικρού χωριού της επαρχίας Πάφου, οδήγησε στην υπόθεση ότι αυτός πιθανώς καταγόταν από το χωριό αυτό και με δωρεά είχε τιμήσει τη γενέτειρά του. Τα ιερά σκεύη της πατριαρχικής δωρεάς είναι ρωσικής κατασκευής, αργυρεπίχρυσα, και περιλαμβάνουν ποτήριον, λαβίδα, δισκάριον και αστερίσκον ۬   μετά τη διάλυση του οικισμού είχαν μεταφερθεί στο χωριό Χόλη και αργότερα στο χωριό Σκούλλη. Μια εικόνα της Παναγίας είχε μεταφερθεί στο χωριό Γιόλου.