Αργυρίνα ή Αρπιρίνα

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Στον χάρτη του Α. Ortelius (1573) σημειώνεται οικισμός Αrbirina στα ανατολικά του χωριού Κακοπετριά και στα νοτιοδυτικά του Capura (Καπουρά), δηλαδή περίπου στην περιοχή του χωριού Αγία Ειρήνη. Μήπως η ονομασία Arbirina αποτελεί εσφαλμένη απόδοση του Αγία Ειρήνη;

 

Αλλά και σε παλαιό χειρόγραφο, της περιόδου της Βενετοκρατίας, μνημονεύεται οικισμός με την ονομασία Argirina, και με μόνη ένδειξη ότι διοικητικά υπαγόταν στο διαμέρισμα της Πεντάγυιας.