Ορείτες

Image

Παλαιός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Σε παλαιούς χάρτες της Κύπρου ο οικισμός ευρίσκεται σημειωμένος ως Orites, στην επαρχία Πάφου, μεταξύ των χωριών Αλέκτορα και Αρχιμανδρίτα.

 

Ο οικισμός δεν αναφέρεται, πάντως, σε πηγές των περιόδων της Φραγκοκρατίας και της Βενετοκρατίας, και πιθανόν να είναι νεότερος. Ο Ν.Γ. Κυριαζής («Τα χωριά της Κύπρου», 1952, σ. 141) γράφει Ωρείτες και σημειώνει ότι υπήρξε άλλοτε (=περίοδος Αγγλοκρατίας) συνοικισμός Εβραίων μελισσοκόμων. Προσθέτει επίσης ότι «τώρα είναι ονομασία δασώδους περιοχής των Κελοκεδάρων».

 

Ο οικισμός αυτός δεν υπήρξε ποτέ σημαντικός και μεγάλος, και διαλύθηκε γρήγορα, κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα.