Αγία Ειρήνη Κερύνειας

Image

Μεικτό χωριό της Κερύνειας, στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, χτισμένο σε υψόμετρο 55 περίπου μέτρων. Απέχει περί τα 12 χμ. από τη Μόρφου και περί τα 2 χμ. από τη θάλασσα. Το χωριό περιτριγυρίζεται από δασικές εκτάσεις, όπως είναι το δάσος Κορμακίτη, το δάσος Αγίας Ειρήνης και το δάσος Διορίου. Οι άλλοτε εκτεταμένοι αμμόλοφοι περιορίστηκαν από τη φύτευση δασικών δέντρων.

 

Το χωριό δέχεται μια μέση ετήσια βροχόπτωση περί τα 395 χιλιοστόμετρα.Τα κυριότερα προϊόντα του χωριού πριν την εισβολή ήταν τα εσπεριδοειδή, τα σιτηρά, τα οπωροφόρα, οι χαρουπιές, οι ελιές και τα κτηνοτροφικά φυτά.Αρκετά ανεπτυγμένη, πριν από την τουρκική εισβολή του 1974, ήταν η κτηνοτροφία του χωριού. Το 1973 εκτρέφονταν    από   94   κτηνοτρόφους 1.274 πρόβατα, 4.372 κατσίκες, 5 βόδια και 1.545 πουλερικά.

 

Η Αγία Ειρήνη έγινε γνωστή τόσο στο εσωτερικό όσο και ιδιαίτερα στο εξωτερικό από τις ανασκαφές της σουηδικής αποστολής του 1929, που έφεραν στο φως αξιόλογα ευρήματα.

 

Το χωριό αυτό υφίστατο κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας, οπότε αποτελούσε φέουδο που διοικητικά ανήκε στο διαμέρισμα της Πεντάγυιας, μνημονευόμενο ως S. Herini. Είναι προφανές (από την ονομασία του) ότι το χωριό προϋπήρχε της περιόδου της Φραγκοκρατίας, συνεπώς είχε ιδρυθεί κατά τα Βυζαντινά χρόνια. Οι Τουρκοκύπριοι κάτοικοί του ονόμαζαν το χωριό Akdeniz, που είναι η τουρκική ονομασία για τη Μεσόγειο θάλασσα. Την ίδια ονομασία διατηρούν οι Τούρκοι για το χωριό και σήμερα. Για τις αρχαιότητες που βρέθηκαν στην περιοχή του χωριού αυτού, βλέπε λήμματα Αγία Ειρήνη αρχαιολογικός χώρος και Παλαιόκαστρον. Και οι δυο αυτοί χώροι είναι των Προϊστορικών χρόνων.

 

Το τοπίο του χωριού έχει μια σχετικά μικρή κλίση από τα ανατολικά προς τα δυτικά, όπου τα όρια του εκτείνονται μέχρι τη θάλασσα. Το υψόμετρο δεν ξεπερνά τα 150 μέτρα. Κατά μήκος των βόρειων συνόρων του ρέει το Αργάκι του Παλαιοκάστρου και κατά μήκος των νότιων συνόρων του ο ποταμός Αλουπός.

 

Από γεωλογικής απόψεως, στη διοικητική έκταση του χωριού κυριαρχούν οι αποθέσεις του σχηματισμού Αθαλάσσας (ασβεστολιθικοί ψαμμίτες και άμμοι), ο φλύσχης της Κυθρέας και οι πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις της Ολόκαινης γεωλογικής περιόδου. Πάνω στα πετρώματα αυτά αναπτύχθηκαν εδάφη τέρρα ρόζα, καφκάλλες, ξερορεντζίνες, προσχωσιγενή και αιολικά.

 

Η Αγία Ειρήνη συνδέεται οδικά στα ανατολικά με το χωριό Διόριος (περί τα 9 χμ.)

 

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, οι πλήρεις απογραφές πληθυσμού έχουν ως ακολούθως:

 

Χρονολογία Κάτοικοι
1881 162 
1891 165
1901 156
1911 178
1921 188
1931 284 (133 Ελληνοκύπριοι και 151 Τουρκοκύπριοι)
1946 368 (146 Ελληνοκύπριοι και 22 Τουρκοκύπριοι)
1960 471 (166 Ελληνοκύπριοι και 305 Τουρκοκύπριοι)
1973 682 (126 Ελληνοκύπριοι και 556 Τουρκοκύπριοι)