Κιβισίλι

Image

Κιβισίλι- Kivisili. Χωριό της επαρχίας Λάρνακας, περί τα 18 χμ. νοτιοδυτικά της πόλης της Λάρνακας. Γειτονεύει με μερικά άλλα τουρκοκυπριακά χωριά, όπως η Απλάντα και οι Σοφτάδες.

 

Το Κιβισίλι είναι κτισμένο στην ανατολική όχθη του ποταμού Πούζη, σε μέσο υψόμετρο 80 μέτρων. Το τοπίο στα νότια του χωριού είναι καμπίσιο, ενώ στα βόρεια γίνεται λοφώδες και το υψόμετρο πολύ κοντά στα βορειοανατολικά του φθάνει τα 128 μέτρα (κορφή Πάμπουλος). Το ανάγλυφο, που έχει μια κλίση προς τη θάλασσα, είναι διαμελισμένο από το ποτάμιο δίκτυο του Πούζη.

 

Από γεωλογικής απόψεως, στη διοικητική έκταση του χωριού κυριαρχούν οι κρητίδες και οι μάργες των σχηματισμών Πάχνας και Λευκάρων, οι αποθέσεις των αναβαθμίδων (άμμοι, μάργες και κροκαλοπαγή) και οι πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις. Πάνω στα πετρώματα αυτά αναπτύχθηκαν ασβεστούχα εδάφη, τέρρα ρόζα και ξερορεντζίνες.

 

Το Κιβισίλι δέχεται μια μέση ετήσια βροχόπτωση περί τα 380 χιλιοστόμετρα. Στην περιοχή του καλλιεργούνται κυρίως τα σιτηρά, τα νομευτικά φυτά, οι ελιές, οι αμυγδαλιές, οι χαρουπιές και τα λαχανικά (καρπούζια, πεπόνια, κολοκυθάκια και αγγουράκια). Στην περιοχή του χωριού ανορύχθηκαν γεωτρήσεις, η αξιοποίηση των οποίων συνέβαλε στην επέκταση της αρδευόμενης έκτασης. Στο χωριό είναι επίσης ανεπτυγμένη η κτηνοτροφία.

 

Από συγκοινωνιακής απόψεως, το Κιβισίλι συνδέεται στα βορειοδυτικά με το χωριό Αλεθρικό (περί τα 2,5 χμ.) με ασφαλτόστρωτο δρόμο, και στα βoρειοανατολικά με το χωριό Τερσεφάνου (περί τα 5 χμ.) με σκυρόστρωτο δρόμο. Συνδέεται επίσης με χωματόδρομο στα νοτιοδυτικά με το χωριό Μαζωτός (περί τα 5 χμ.).

 

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, οι πλήρεις απογραφές πληθυσμού έχουν ως ακολούθως:

 

Χρονολογία Κάτοικοι
1881 132 
1891 139 
1901 113 
1911 125 
1921 128 
1931 121 
1946 205 
1960 231 
1973 336 
1976 11 
1982 231 
1992 213 
2001 231 
2011 233
2021 266

 

Ιστορικά στοιχεία

Η προέλευση της ονομασίας του χωριού δεν είναι σαφής. Αποτελεί, πιθανώς, παραφθορά της ονομασίας του μεσαιωνικού φέουδου Chiusιli που υφίστατο στην περιοχή, του οποίου τμήμα αποτελούσε και ο οικισμός Κιβισίλι. Το φέουδο Chiusili βρίσκεται σημειωμένο σε παλαιούς χάρτες και η ονομασία του έχει φράγκικη προέλευση. Πιθανόν το χωριό να υφίστατο και πιο πριν, από την Βυζαντινή εποχή, η δε αρχική του ονομασία ίσως αλλοιώθηκε κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας.

 

Πάντως πριν από την σταδιακή τουρκοποίηση του χωριού κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, το χωριό ήταν ελληνικό. Τούτο αποδεικνύεται από την ύπαρξη μικρής παλαιάς εκκλησίας με θόλο, αφιερωμένης στην Παναγία. Ο Γκάννις θεωρεί ότι η εκκλησία ήταν αρχικά λατινική, αργότερα δε προσετέθη σ' αυτήν το βόρειο κλίτος της. Εξάλλου τα τοπωνύμια στην περιοχή του χωριού είναι ελληνικά: Ακόπετρα, Ελιούδκια, Βουδόμαντρες κλπ.

 

Στην περιοχή του χωριού υπάρχουν αρχαία κατάλοιπα που χρονολογούνται στην εποχή του Χαλκού.

 

Το τουρκικό τέμενος του χωριού ονομάζεται Ahmed Efendi Bin HaciAli Mosque.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

Φώτο Γκάλερι

Image
Image
Image