Βούρκαρης

Image

Μικρός οικισμός της επαρχίας Κερύνειας, στα βόρεια του χωριού Τράπεζα. Βρίσκεται στην κατεχόμενη από το 1974 από τα τουρκικά στρατεύματα εισβολής περιοχή της Κύπρου. Από διοικητικής απόψεως περιλαμβάνεται στην έκταση του χωριού Κλεπίνη.

 

Ο Βούρκαρης είναι κτισμένος στην παράκτια πεδιάδα της Κερύνειας σε μέσο υψόμετρο 70 μέτρων. Από γεωλογικής απόψεως, είναι τοποθετημένος πάνω στις προσχώσεις των αναβαθμίδων και τις αποθέσεις του φλύσχη της Κυθρέας. Πάνω στα πετρώματα αυτά αναπτύχθηκαν εδάφη τέρρα ρόζα και ξερορεντζίνες.

 

Από συγκοινωνιακής απόψεως, ο οικισμός συνδέεται στα βόρεια με τον παράκτιο δρόμο Κερύνειας - Δαυλού και στα νότια με το χωριό Τράπεζα (περί τα 2 χμ.).

 

Το 1891 οι κάτοικοι του Βούρκαρη ήταν 7 που αυξήθηκαν στους 32 το 1901, μειώθηκαν στους 21 το 1911, αυξήθηκαν στους 23 το 1921 αλλά μειώθηκαν στους 20 το 1931. Στη συνέχεια ο οικισμός εγκαταλείφθηκε από τους κατοίκους του.

 

Για την ονομασία του οικισμού, βλέπε ομώνυμο λήμμα Βούρκαρης. Παλαιότερα ο μικρός αυτός οικισμός ήταν τσιφλίκι (αγρόκτημα). Ο οικισμός δεν αναφέρεται σε μεσαιωνικές πηγές.