Κίλα

Μικροσκοπικό νησάκι στα νοτιοανατολικά του χωριού Γαληνόπωρνη, στη χερσόνησο της Καρπασίας.