Διωνία

Αρχαία πόλη της Κύπρου, σύμφωνα προς τον Στέφανο Βυζάντιο. Ο Βυζάντιος, στην Ἐπιτομή από τα Ἐθνικά, την αναφέρει, προσθέτοντας ότι ο Θεόπομπος την συγκαταλέγει μεταξύ των κυπριακών πόλεων. Οι κάτοικοι της πόλης αυτής λέγονταν Διωνιάται.

 

Άγνωστο παραμένει το πού ακριβώς βρισκόταν αυτή η πόλη. Δεν γνωρίζουμε ακόμη ούτε σε ποια ιστορική περίοδο είχε γνωρίσει άνθηση. Μερικοί πρότειναν, χωρίς να έχει αποδειχθεί από την αρχαιολογική σκαπάνη, ότι η Διωνία πιθανό να βρισκόταν στην περιοχή του σημερινού χωριού Δένεια*, της επαρχίας Λευκωσίας.