Καρτερούνι

Image

Οικισμός, εγκαταλειμμένος σήμερα, της επαρχίας Λευκωσίας, μέσα στο δάσος Αδελφοί, περί τα 55 χμ. νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Λευκωσίας.

 

Το Καρτερούνι είναι κτισμένο σε μέσο υψόμετρο 700 μέτρων. Το τραχύ βουνίσιο ανάγλυφο γύρω από τον οικισμό είναι διαμελισμένο από το ποτάμιο δίκτυο του ρυακιού Κούρδαλι, παραπόταμου του ποταμού Ατσά.

 

Από γεωλογικής απόψεως, ο οικισμός είναι τοποθετημένος πάνω στους γάββρους, πάνω στους οποίους αναπτύχθηκαν πυριτιούχα εδάφη. Η περιοχή του οικισμού δέχεται μια μέση ετήσια βροχόπτωση περί τα 630 χιλιοστόμετρα.

 

Από συγκοινωνιακής απόψεως, το Καρτερούνι συνδέεται στα βόρεια με το χωριό Άγιος Θεόδωρος (περί τα 5 χμ.), στα διοικητικά όρια του οποίου περιλαμβάνεται, στα βορειοανατολικά με το χωριό Νικητάρι (περί τα 13 χμ.) και στα νοτιοανατολικά με τα χωριά Κούρδαλι (περί τα 4,5 χμ.) και Σπήλια (περί τα 6 χμ.).

 

Πληθυσμός

Το 1891 το Καρτερούνι είχε 14 κατοίκους που αυξήθηκαν στους 22 το 1901, στους 28 το 1911,μειώθηκαν στους 20 το 1921, αλλά αυξήθηκαν στους 22 το 1931. Στη συνέχεια ο οικισμός εγκαταλείφθηκε από τους κατοίκους του που μετακινήθηκαν στα γύρω χωριά. Το 1976 το Καρτερούνι είχε μόνο 2 κατοίκους και λίγο αργότερα εγκαταλείφθηκε οριστικά.

 

Ο οικισμός βρίσκεται σημειωμένος στο χάρτη του Κίτσενερ (1885) αλλά ως ασήμαντος. Φαίνεται ότι πάντοτε ήταν ασήμαντος και δεν αναφέρεται σε παλαιότερες πηγές. Ήταν περισσότερο μερικές μάντρες και υποστατικά βοσκών παρά χωριό. Υπήρχε εκκλησία, στο όνομα του Αρχαγγέλου, ερειπωμένη σήμερα.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

Φώτο Γκάλερι

Image