Αντρουκλωτή

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου που διαλύθηκε σε άγνωστο χρόνο και δεν υφίσταται σήμερα. Ο Φλώριος Βουστρώνιος (16ος αιώνας) στο έργο του «Ιστορία της Κύπρου», αναφέρει την Αντρουκλωτή με τις ονομασίες Anduclioti και Androlioti σε δύο περιπτώσεις. Κατά την πληροφορία του Φλωρίου, η Αντρουκλωτή ήταν φέουδο κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας, ένα των πολλών που αρχικά ανήκαν στο Τάγμα των Ναϊτών ιπποτών. Μετά τη διάλυση του τάγματος αυτού, το 1313, όλες του οι κτήσεις, περιλαμβανομένης της Αντρουκλωτής, εκχωρήθηκαν στο Τάγμα των Ιωαννιτών ιπποτών.

           

Δεν είναι σαφές το πού ακριβώς βρισκόταν ο οικισμός αυτός. Ωστόσο ο Φλώριος Βουστρώνιος μνημονεύει την Αντρουκλωτή μαζί με ομάδα άλλων χωριών της ίδιας γεωγραφικής περιοχής, όπως η Σανίδα, η Εφταγώνια, το Μοναγρούλλι, η Βίκλα, το Κελλάκι κλπ. Συνεπώς μπορούμε να υποθέσουμε ότι στην ίδια περιοχή βρισκόταν και ο διαλυμένος αυτός οικισμός.

           

Πάντως σχετικά τοπωνύμια που είναι φυτώνυμα, σημαίνουν δηλαδή περιοχές στις οποίες αυτοφύεται η αντρουκλιά, συναντώνται πολλά σε πολλές περιοχές της Κύπρου.

 

 

Πηγή:

  1. Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια