Κορφή

Image

Χωριό της επαρχίας Λεμεσού, περί τα 17 χμ. βορειοδυτικά της πόλης της Λεμεσού.

 

Ο αρχικός οικισμός της Κορφής ήταν κτισμένος περί τα 2 χμ. βορειοανατολικά του νέου οικισμού, σε μια απότομη πλαγιά. Στη διάρκεια ραγδαίων βροχών που έπεσαν στις 28 Ιανουαρίου του 1969, σημειώθηκαν κατολισθήσεις που προκάλεσαν αρκετές καταστροφές σε σπίτια του χωριού. Η περιοχή θεωρήθηκε επικίνδυνη και οι κάτοικοι του χωριού μεταστεγάστηκαν σε οικισμό που κτίστηκε ψηλότερα (υψόμετρο 550 μέτρων), σε ασφαλέστερη περιοχή. Ο νέος οικισμός με σπίτια κτισμένα σε κανονική διάταξη, δεν παρουσιάζει κανένα ενδιαφέρον.

 

Αντίθετα, το εγκαταλειμμένο χωριό παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον. Κτισμένο σε απότομη πλαγιά και σε υψόμετρο 520 μέτρων, διατηρεί τη λαϊκή παραδοσιακή αρχιτεκτονική του. Το τοπίο του χωριού είναι διαμελισμένο από τα ποτάμια δίκτυα του Λιμνάτη, παραπόταμου του Κούρη, και του Γαρύλλη. Γενικά οι κοιλάδες στην περιοχή είναι στενές και οι πλαγιές απότομες.

 

Από γεωλογικής απόψεως, στη διοικητική έκταση του χωριού κυριαρχούν οι αποθέσεις του σχηματισμού Πάχνας (εναλλασσόμενες στρώσεις κιμωλιών, μαργών και ψαμμιτών) και οι αποθέσεις του σχηματισμού Λευκάρων (κρητίδες, μάργες, μαργαϊκές κρητίδες και κρητιδικές μάργες). Πάνω στα πετρώματα αυτά αναπτύχθηκαν ασβεστούχα εδάφη.

 

Η Κορφή δέχεται μια μέση ετήσια βροχόπτωση περί τα 595 χιλιοστόμετρα. Στην περιοχή της καλλιεργούνται κυρίως τα αμπέλια (οινοποιήσιμες ποικιλίες), τα δημητριακά, τα νομευτικά φυτά, οι αμυγδαλιές, τα εσπεριδοειδή (μανταρίνια και πορτοκάλια) και λίγες χαρουπιές. Υπάρχουν επίσης και μεγάλες ακαλλιέργητες εκτάσεις όπου φυτρώνει άγρια φυσική βλάστηση κυρίως από σχινιές, αγριοχαρουπιές, σπαλαθκιές και αγριοελιές. Η κτηνοτροφία είναι περιορισμένη.

 

Από συγκοινωνιακής απόψεως, η Κορφή συνδέεται στα βόρεια με το χωριό Καπηλειό (περί τα 5,5 χμ.), στα βορειοδυτικά με το χωριό Λιμνάτη (περί τα 4 χμ.) και στα νοτιοανατολικά με την πόλη της Λεμεσού.

 

Η Κορφή γνώρισε πληθυσμιακές αυξομειώσεις. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, οι πλήρεις απογραφές πληθυσμού έχουν ως ακολούθως:

 

Χρονολογία Κάτοικοι
1881 103 
1891 133 
1901 129 
1911 147 
1921 143 
1931 139 
1946 164 
1960 171 
1973 167 
1976 170 
1982 174 
1992 159 
2001 165 
2011 199
2021 273

 

Ο G. Jeffery (1918) σημειώνει ότι το χωριό είναι «σύγχρονο και χωρίς ενδιαφέρον». Σε χάρτες του 1913 το χωριό φαίνεται διαχωρισμένο και σημειώνεται χωριστά ως Κάτω Κορφή και ως Πάνω Κορφή.

 

Ωστόσο σε δυο μεσαιωνικά χειρόγραφα μνημονεύεται οικισμός με την ονομασία Corfi (= Κορφή). Στο ένα εξ αυτών ο οικισμός τοποθετείται στην επαρχία της Πάφου, ενώ στο δεύτερο τοποθετείται στην επαρχία της Λεμεσού.

 

Θα πρέπει να δεχθούμε πως οι αναφορές, ή τουλάχιστον η μια απ' αυτές, αφορούν το σημερινό χωριό Κορφή. Αποδεικνύεται, έτσι, ότι το χωριό υφίστατο κατά τα Μεσαιωνικά χρόνια και μάλιστα με την ίδια ακριβώς ονομασία.

 

Οι εκκλησίες του χωριού είναι αφιερωμένες στην Παναγία και στον άγιο Γεώργιο.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

Φώτο Γκάλερι

Image
Image
Image