Επταγώνιας φράγματα

Τέσσερις υδατοδεξαμενές που βρίσκονται στην περιοχή του ομώνυμου χωριού. Κατά σειρά κατασκευής, είναι:

 

1.Επταγώνια αρ. 1: Είναι χωμάτινη υδατοδεξαμενή, ύψους 10 μέτρων.   Κατασκευάστηκε το 1980. Είναι χωρητικότητας 92.000 κυβικών μέτρων νερού.

 

2.Επταγώνια αρ. 3: Είναι επίσης χωμάτινη, ύψους 10 μέτρων και χωρητικότητας 65.000 κυβικών μέτρων νερού. Κατασκευάστηκε το 1981. 

 

3.Ακαπνού - Επταγώνια: Κατασκευάστηκε επίσης το 1981. Είναι η μεγαλύτερη από τις τέσσερις, με χωρητικότητα 132.000 κυβικών μέτρων. Είναι ύψους 9 μέτρων, χωμάτινη.

 

4.Επταγώνια αρ. 2: Κατασκευάστηκε το 1982, είναι χωμάτινη, ύψους 8 μέτρων και χωρητικότητας 127.000 κυβικών μέτρων νερού.

 

Και τα τέσσερα αυτά φράγματα κατασκευάστηκαν στο πλαίσιο του Σχεδίου Ενιαίας Αγροτικής Ανάπτυξης Πιτσιλιάς, για σκοπούς συγκέντρωσης νερών για άρδευση.