Ευρέτου φράγμα

Image

Είναι το τρίτο σε χωρητικότητα φράγμα της Κύπρου μετά τα φράγματα του Κούρη (115 εκ. μ³.) και του Ασπρόκρεμμου (51 εκ. μ³.) Επίσης με ύψος 71 μ., είναι το δεύτερο ψηλότερο φράγμα στην Κύπρο μετά το φράγμα του Κούρη (113 μ.).  Το φράγμα αυτό κατασκευάστηκε πολύ κοντά στο χωριό Ευρέτου, επί του ποταμού του Σταυρού της Ψώκας, σε υψόμετρο 155 μέτρων. Η κατασκευή του, που έγινε στο πλαίσιο του αρδευτικού σχεδίου Χρυσοχούς, άρχισε τον Ιανουάριο του 1984 και ολοκληρώθηκε στα τέλη του 1986 με δαπάνη 9 εκατομμυρίων λιρών.

 

Το φράγμα είναι λιθόρριπτο με πυρήνα από άργιλλο και χωρητικότητας 25 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού. Το νερό αρδεύει περί τις 15.000 σκάλες γης στην κοιλάδα της Χρυσοχούς, όπου μεταφέρεται με κεντρικό σωληναγωγό σε τέσσερις χωμάτινες δεξαμενές και σε ένα πύργο νερού. Από τις δεξαμενές και τον πύργο μεταφέρεται σε παροχές με αμιαντοσωλήνες και μετά διοχετεύεται στα χωράφια με πλαστικές σωλήνες.

 

Η γεωλογία της περιοχής όπου κατασκευάστηκε το φράγμα, αποτελείται κυρίως από πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις της Ολόκαινης γεωλογικής περιόδου (άμμοι, άργιλλοι και χαλίκια).

Φώτο Γκάλερι

Image
Image
Image
Image