Αλεξανδρέττα

Αναφέρεται ως αρχαία πόλη της Κύπρου, καθώς και ως μεσαιωνικός οικισμός, σημειωμένος σε παλαιούς χάρτες της Κύπρου ως Alesandreta, στην περιοχή του Λιμνίτη.

 

-> Αλεξάνδρεια, Αλεξάνδρα