Γύψου φράγμα

Χωμάτινο φράγμα, χωρητικότητας 100.000 μ³, που κατασκευάστηκε το 1955 στην περιοχή του χωριού Γύψου, στην επαρχία Αμμοχώστου.