Βύβλος

Image

Κατά τον Διόδωρο Σικελιώτη, η Βύβλος ήταν ιερή πόλη, πρωτεύουσα του βασιλείου του Κινύρα, μυθικού βασιλιά της Κύπρου, και σ' αυτήν βρισκόταν ιερό του Αδώνιδος. Ο δε Λουκιανός, στο έργο του Περί της Συρίης Θεού αναφέρει ότι σε δρόμο μιας μέρας από την Βύβλο, βρισκόταν αρχαίο ιερό της Αφροδίτης το οποίο είχε ιδρύσει ο Κινύρας.

 

Η Βύβλος (ελληνική ονομασία της Goubla ή Grbal, όπως απαντάται σε κείμενα σφηνοειδούς γραφής αλλά και στην Παλαιά Διαθήκη), ήταν σημαντική παραλιακή πόλη της Φοινίκης, βόρεια της Βηρυτού. Από την 4η π.Χ. χιλιετία ήταν σημαντικό εμπορικό και θρησκευτικό κέντρο, διατήρησε δε τη σπουδαιότητά της μέχρι και την 1η π.Χ. χιλιετία.

 

Η Κύπρος διατηρούσε καθ' όλο το διάστημα της ακμής της Βύβλου ποικίλες σχέσεις μ' αυτήν, και κυρίως εμπορικές και θρησκευτικές. Από τις θεότητες που λατρεύονταν στην Βύβλο, μερικών απαντάται η λατρεία και στην Κύπρο (Άδωνις, Αστάρτη - Αφροδίτη). Στον τομέα του εμπορίου, πολλά αρχαιολογικά ευρήματα στην Κύπρο αποδεικνύουν ότι τούτο διεξαγόταν τόσο με την Βύβλο όσο και με την ευρύτερη περιοχή της Συρίας και της Παλαιστίνης. Στην περίπτωση εξάλλου του Αιγυπτίου ιερέα Βεναμόν, ο οποίος επεσκέφθη την Αλασία - Κύπρο επιστρέφοντας στην πατρίδα του από ταξίδι στην Βύβλο, διαφαίνεται ο ρόλος της Κύπρου ως διαμετακομιστικού σταθμού μεταξύ Φοινίκης και Αιγύπτου. Η Βύβλος, εξάλλου, φαίνεται ότι ήταν και το εμπορικό κέντρο μέσω του οποίου εξαγόταν στην Αίγυπτο, και ίσως και αλλού, η πλούσια ξυλεία του Λιβάνου. Η ίδια η Κύπρος αποδεικνύεται ότι εξήγε στην Εγγύς Ανατολή (συνεπώς και μέσω Βύβλου), τον πολύτιμο χαλκό της, καθώς και είδη αγγειοπλαστικής. Μεταξύ των αρχαιολογικών ευρημάτων σε χώρες της Εγγύς Ανατολής, αφθονούν τα κυπριακά αγγεία.

 

Οι σχέσεις της Βύβλου προς την Κύπρο εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο των σχέσεων της Κύπρου με την Φοινίκη.

 

Βλέπε λήμμα: Φοίνικες και Κύπρος

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια